32 намерени резултата

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в Община Мирково

списък
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Мирково

списък
одобрен

Регистър на язовирите

Регистър на язовирите

регистър
одобрен

Регистър на туристическите обекти, намиращи се на територията на община Мирково

Регистър на туристическите обекти, намиращи се на територията на община Мирково

одобрен

Регистър на техническите паспорти

Регистър на техническите паспорти в Община Мирково

регистър
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане

Регистър на разрешителните за водовземане в Община Мирково

регистър