21 намерени резултата

одобрен

разрешения за строеж 2016 община Оряхово

разрешения за строеж 2016 община Оряхово

одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019

одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2019

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2019

одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2019

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2019