26 намерени резултати

одобрен

Списък на училища , детски градини и обслужващи звена

Списък на училища , детски градини и обслужващи звена

образование
одобрен

Регистър площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Регистър площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

екология
одобрен

Регистър на язовирите

Регистър на язовирите

екология и води
одобрен

Регистър на търговската дейност на открито

Регистър на търговската дейност на открито

икономика