36 намерени резултата

одобрен

СПИСЪК НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

СПИСЪК НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

одобрен

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ - ОБЩИНА ПИРДОП

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

одобрен

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

одобрен

РЕГИСТЪР ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ

РЕГИСТЪР ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ

одобрен