44 намерени резултата

одобрен
одобрен
одобрен

РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИТЕ

Язовири на територията на община Плевен

одобрен
одобрен

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Търговски дружества с общинско участие

икономика
одобрен