29 намерени резултата

одобрен

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА САДОВО

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ КЪМ 31.08.2017 г. В ОБЩИНА САДОВО

одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

одобрен

Регистър пчелини в община Садово

Регистър пчелини в община Садово