58 намерени резултата

одобрен

Списък на училища, детските градини и обслужващи звена

Списък на училища, детските градини и обслужващи звена в община Самуил

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2019г.

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2019г. - Община Самуил

одобрен

Регистър на читалища - Община Самуил

Регистър на читалища - Община Самуил

одобрен

Регистър на търговски дружества с общинско участие - Община Самуил

Регистър на търговски дружества с общинско участие - Община Самуил