61 намерени резултата

одобрен

Справка на земеделски земи отдадени под наем през 2016 г.

Справка на земеделски земи отдадени под наем през 2016 г.

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на община Сърница за 2018 г.

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на община Сърница актуален към 31.12.2018 г.

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет на територията на община Сърница

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет на територията на община Сърница

одобрен

Регистър на училища и детски градини за 2017 г.

Регистър на училища и детски градини актуален към 25.09.2017г.

одобрен

Регистър на техническите паспорти на територията на Община Сърница за 2018 г.

Регистър на техническите паспорти за периода 01.01.2018 г.-31.12.2018 г., на територията на Община Сърница

одобрен

Регистър на специализираните институции, социални услуги в общността, детски ясли и детска млечна кухня на територията на община Сърница за 2018 г.

Регистър на специализираните институции, социални услуги в общността, детски ясли и детска млечна кухня на територията на община Сърница актуален към 31.12.2018 г.