13 намерени резултата

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в Община Сатовча

детски градини и обслужващи звена
одобрен

Регистър на спортните клубове в

Регистър на спортните клубове в Община Сатовча

спортни клубове
одобрен

Регистър на социалните институти и услуги

Регистър на социалните институти и услуги в Община Сатовча

социални институти и услуги
одобрен

Регистър на разрешителни за водовземане

Регистър на издадените разрешителни за водовземане

разрешителни за водовземане