27 намерени резултата

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена - община Созопол

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена - община Созопол

одобрен

Списък на издадените общи административни актове - община Созопол

Списък на издадените общи административни актове - община Созопол

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - община Созопол

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - община Созопол

одобрен

Регистър на язовирите - община Созопол

Регистър на язовирите - община Созопол

одобрен
одобрен