29 намерени резултати

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списъкът е актуален към 20.10.2017

образование Свиленград
одобрен

Регистър по приватизация

Регистър по приватизация
Актуален към 20.10.2017

Регистър по приватизация Свиленград
одобрен

Регистър на язовирите

Регистър на язовирите
Актуален към 20.10.2017

Регистър язовири Свиленград
одобрен

Регистър на частна общинска собственост

Регистър на частна общинска собственост
Актуален към 20.10.2017

Регистър ЧОС Свиленград
одобрен

Регистър на търговските обекти

Регистър на търговските обекти
Актуален към 30.09.2017

Регистър на търговските обекти Свиленград
одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на търговските дружества с общинско участие
Актуален към 20.10.2017