39 намерени резултата

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

одобрен

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

одобрен

РЕГИСТЪР ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

РЕГИСТЪР ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ