38 намерени резултата

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в община Земен.

детска градина училище
одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Издадени административни актове

Заповеди на кмета
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към община Земен

икономика
одобрен

Регистър по приватизация

Регистър по приватизация в община Земен

приватизация
одобрен

Регистър на язовирите

Регистър на язовирите.

язовири
одобрен

Регистър на търговските обекти

Регистър на търговските обекти в община Земен.

търговски обекти