27 намерени резултата

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на Община Златоград

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на Община Златоград

детски градини и обслужващи звена на територията на Община Златоград Списък на училища
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

списъкът е актуален за 2017г.

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие на Община Златоград

Регистърът съдържа актуални данни към 25.10.2017г.

Регистър на търговските дружества с общинско участие
одобрен

Регистър на спортните клубове в Община Златоград

Регистърът е актуален към 12.10.2017г.

Регистър на стпортните клубове