23 намерени резултата

одобрен

СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Данните са за Община Ивайловград

екология
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър отдадени земеделски земи под наем 20.09.2017 год

Регистър отдадени земеделски земи под наем 20.09.2017 год

иконмика
одобрен
одобрен