4 намерени резултата

одобрен

Средно рентно плащане за стопанска 2014-2015

Информация за размера на средното рентно плащане по землища за всички общини на територията на област Добрич за стопанската 2014/2015.

средно рентно
одобрен

Информация за броя на регистрираните на територията на ОДЗ Добрич техника по видове.

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Добрич земеделска и горска техника към 30.06.2016 г. от 31.12.2015г.

земеделска техника
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Добрич техника по видове

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Добрич земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.12.2018 година.

одобрен