33 намерени резултата

одобрен

Средно годишно рентно плащане по НТП в лева на декар за землищата на територията на Областна дирекция "Земеделие" Монтана за 2017 година

Средно годишно рентно плащане по НТП в лева на декар за землищата на територията на Областна дирекция "Земеделие" Монтана за 2017 година

средно рентно плащане за 2017 г.
одобрен

Средно годишно рентно плащане по НТП в лева на декар за землищата на територията на Областна дирекция "Земеделие" Монтана за 2016 година

Средно годишно рентно плащане по НТП в лева на декар за землищата на територията на Областна дирекция "Земеделие" Монтана за 2016г.

средно рентно плащане
одобрен

Регистрирана ЗГТМЗР в ОД "Земеделие" - Монтана към 28.02.2018г.

Регистрирана ЗГТМЗР на територията на област Монтана в ОД "Земеделие" - Монтана към 28.02.2018г.

зем. и горска техника
одобрен

Регистрирана ЗГТМЗР - ОД "Земеделие" - Монтана към 31.03.2018г.

Регистрирана земеделска и горска техника по видове и МЗР в ОД "Земеделие" - Монтана към 31.03.2018г.

Регистрирана ЗГТМЗР
одобрен

Регистрирана ЗГТМЗР - ОД "Земеделие" - Монтана към 31.01.2018г.

Регистрираната на територията на ОД "Земеделие" - Монтана ЗГТМЗР към 31.01.2018г.

Регистрирана ЗГТМЗР
одобрен

Размер на определеното средно годишно рентно плащане по НТП в лева на декар за землищата на територията на Областна дирекция "Земеделие" Монтана за 2015 година

Размер на определеното средно годишно рентно плащане по НТП в лева на декар за землищата на територията на Областна дирекция "Земеделие" Монтана за 2015г.

средно рентно плащане