11 намерени резултата

одобрен

Средно рентно плащане за Област Търговище-2016-2017г.

Средно рентно плащане по землища на територията на област Търговище за 2016-2017г.

одобрен

Средно рентно плащане за Област Търговище -2014-2015г.

Размер на средното годишно рентно плащане за всяко землище от Общините в Област Търговище за предходната 2015г.

Средно рентно плащане за Област Търговище -2014-2015г.
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен