15 намерени резултата

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в община Омуртаг

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в община Омуртаг през 2019 г.

одобрен

Регистър на търговските обекти

Регистър на търговските обекти в Община Омуртаг - 2018 г.

одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на търговските дружества с общинско участие в Община Омуртаг

одобрен

РЕГИСТЪР НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

РЕГИСТЪР НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ОМУРТАГ

одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ - 2018 Г.

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ, ОТКРИТИ ПРЕЗ 2018 Г.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ - 2017 Г.

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ, ОТКРИТИ ПРЕЗ 2017 Г.