11 намерени резултата

одобрен
одобрен
одобрен

Информация за броя на непълнолетните непридружени лица, потърсили закрила през 2018 г.

Информация за броя на непълнолетните непридружени лица, потърсили закрила през 2018 г.

одобрен

Информация за броя на непълнолетните непридружени лица, потърсили закрила през 2017 г.

Информация за броя на непълнолетните непридружени лица, потърсили закрила през 2017 г.

одобрен
одобрен

Информация за броя на молбите за международна закрила и взетите решения през 2017 г.

Информация за броя на молбите за международна закрила и взетите решения през 2017 г.