22 намерени резултата

одобрен

СПИСЪК НА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

СПИСЪК НА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

списък
одобрен

СПИСЪК НА ТРЕТОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ

СПИСЪК НА ТРЕТОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ

списък
одобрен

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ

списък
одобрен

РЕГИСТЪР ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ -01.11.2017

РЕГИСТЪР ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ -01.11.2017

регистър