43 намерени резултата

одобрен

Списък на училищата, детските градини и обслужващите звена - Община Полски Тръмбеш

Списък на училищата, детските градини и обслужващите звена - Община Полски Тръмбеш

одобрен

Списък на издадените общи административни актове - Община Полски Тръмбеш

Списък на издадените общи административни актове - Община Полски Тръмбеш

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет - Община Полски Тръмбеш

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет - Община Полски Тръмбеш

одобрен

РЕГИСТЪР ЯЗОВИРИ - ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

РЕГИСТЪР ЯЗОВИРИ - ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ