48 намерени резултата

одобрен

Списък на училища,детски градини и обслужващи звена

Списък на училища,детски градини и обслужващи звена

детски градини и обслужващи звена Списък на училища
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
одобрен

Регистър на язовирите

Регистър на язовирите

регистър на язовирите
одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на търговските дружества с общинско участие
одобрен