4 намерени резултата

одобрен

Регистър на производствените марки.

Регистър на производствените марки на територията на Регионална дирекция по горите - гр. Русе.

одобрен

Регистър на преписките за промяна предназначението на горски територии.

Регистър на преписките за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии, които не са публична държавна собственост и са с площ до 50 дка в Регионална дирекция по горите Русе.

одобрен

Регистър на преписките за промяна предназначението на горски територии до 31.12.2019 г..

Регистър на преписките за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии, които не са публична държавна собственост и са с площ до 50 дка до 31.12.2019 г.

горски територии площ до 50 дка преписки промяна
одобрен

Регистър на одобрените горскостопански програми.

Регистър на одобрените горскостопански програми в РДГ- гр.Русе.