15 намерени резултата

одобрен
одобрен

СПИСЪК на училищата в Област Габрово

Списък на училищата в Област Габрово за учебната 2017/2018г.

списък на училищата
одобрен

СПИСЪК на училищата в Област Габрово

Списък на училищата в Област Габрово за учебната 2016/2017г.

училища
одобрен

СПИСЪК на училищата в Област Габрово

СПИСЪК на училищата в Област Габрово за учебната 2018/2019г.

одобрен

Списък на обслужващите звена в Област Габрово

Списък на обслужващите звена в Област Габрово за учебната 2017-2018г.

одобрен

СПИСЪК на обслужващите звена в Област Габрово

Списък на обслужващите звена в Област Габрово за учебната 2018-2019г.