10 намерени резултати

одобрен

Утвърден държавен план-прием за учебната 2020/2021 година в област Велико Търново

държавен план-прием за учебната 2020/2021 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности

одобрен
одобрен

Списък на институциите_2017-10

Списък на училища, детски градини, ЦПЛР и СОЗ

образователни институции
одобрен

Списък на институциите

Списък на училища, детски градини, ЦПЛР и СОЗ

образование
одобрен

Регистър_закрити преобразувани

Регистър на закритите и преобразувани образоварелни институции

образование
одобрен

Регистър на закритите и преобразувани училища в област Велико Търново

велико търново закрити образование преобразувани училища