6 намерени резултата

одобрен

Утвърден държавен план-прием за учебната 2019/2020година

Справка за за утвърдения държавен план-прием в VIII клас за учебната 2019/2020 година

одобрен

Списък на средните училища в област Кърджали

Списък на средните училища за учебната 2018-2019 година

одобрен

Списък на образователните институции в област Кърджали

Списък на образователните институции за учебната 2018-2019година

одобрен
одобрен

Реализиран държавен прием в VIII клас за учебната 2019/2020 година

Реализиран държавен прием в VIII клас за учебната 2019/2020 година в паралелките за професионална подготовка в професионалните и профилираните гимназии, в средните и обединените училища, паралелките за профилирана подготовка в професионалните и профилираните гимназии, в средните и обединените училища на територията на област Кърджали

одобрен

Осъществен план-прием в държавните и общински училища

Осъществен план-прием за учебната 2017-2018 г. в VI,VІІІ и IX клас.