11 намерени резултата

одобрен
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в област Благоевград

Списък на учиилща, детски градини и обслужващи звена в област Благоевград

одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

РЕГИСТЪР НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

одобрен

Регистър на закритите и преобразувани училища

Регистър на закритите и преобразувани училища в област Благоевград

одобрен

Реализиран прием след 8 клас в област Благоевград

Реализиран прием след 8 клас в област Благоевград

държавен план-прием образование план-прием за учебната 2016-2017 година
одобрен

Реализиран прием след 7 клас в област Благоевград

Реализиран прием след 7 клас в област Благоевград

държавен план-прием образование план-прием за учебната 2016-2017 година училища