12 намерени резултата

одобрен

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ

одобрен

Списък на процедурите по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ

Списък на процедурите по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ- Бургас

одобрен

Решения за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми 2018

Издаване на Решения за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми

одобрен
одобрен
одобрен