17 намерени резултата

одобрен

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ-Смолян

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ-Смолян

одобрен

Списък на административните услуги

Списък на административните услуги

одобрен

Регистър на сигналите

Регистър на сигналите 2012-2017

одобрен

Регистър на разрешителните и регистрационните документи, издадени от РИОСВ-Смолян за дейности с отпадъци по чл.71, 72, 73 и 78 от ЗУО

Регистър на разрешителните и регистрационните документи, издадени от РИОСВ-Смолян за дейности с отпадъци по чл.71, 72, 73 и 78 от ЗУО

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им за периода

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им за периода

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на заявленията за достъп до информация постъплили в РИОСВ-Смолян през 2018 г.