15 намерени резултата

одобрен

Списък на образователните институции от област Враца за учебната 2016/2017 г.

Списък на образователните институции от област Враца за учебната 2016/2017 г.

одобрен
одобрен
одобрен

Списък на образователните институции в област Враца за учабната 2017/2018г.

Списък на образователните институции в област Враца за учабната 2017/2018г.

образование
одобрен
одобрен

РЕАЛИЗИРАН ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

РЕАЛИЗИРАН ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ В VIII КЛАС НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА, ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА В ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ И В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА

профилирано образование