22 намерени резултати

одобрен

Училища и центрове за подкрепа и личностно развитие - към 15.09.2017 г

Списък на училищата и центровете за подкрепа и личностно развитие в област Перник - към 15.09.2017 г

образование
одобрен

Утвърден план-прием за 2016-2017 учебна година на ученици в държавните и общинските училища след завършен седми клас

Утвърден план-прием за 2016-2017 учебна годинана ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен седми клас

образавание
одобрен

Успех от Държавните зрелостни изпити по училища - 2017 г

Успех от Държавните зрелостни изпити по училища - 2017 г

средно образование
одобрен

Успех от държавни зрелостни изпити по училища сесия май - 2018 г.

Успех от държавни зрелостни изпити по училища за област Перник сесия май - 2018 г.

средно образование
одобрен

Сравнителни резултати от националното външно оценяване за IV клас към учебната 2016/2017 г.

Сравнителни резултати от националното външно оценяване за IV клас към учебната 2016/2017 г в облас Перник

образавание
одобрен

Списък на училищата и центровете за подкрепа и личностно развитие в област Перник

Списък на училищата и центровете за подкрепа и личностно развитие в област Перник

списък на училищата