19 намерени резултата

одобрен

Списък на ЦПЛР в област Плевен за учебната 2018-2019 година

Регистър на ЦПЛР (Цетровете за подкрепа за личностно развитие") в област Плевен за учебната 2018-2019 година

образование ЦПЛР
одобрен

Списък на ЦПЛР в област Плевен за учебната 2017-2018 година

Регистър на центровете за личностно развитие и подкрепа в област Плевен за учебната 2017-2018 година

одобрен
одобрен
одобрен

Списък на училищата и детските градини в област Плевен за учебната 2018-2019 година

Регистър на училищата и детските градини в област Плевен за учебната 2018/2019 година

детски градини образование училища
одобрен

Списък на училищата и детските градини в област Плевен за учебната 2017/2018 година

Регистър на училищата и детските градини в област Плевен за учебната 2017/2018 година