9 намерени резултата

одобрен

Списък на училища, детски градини и ЦПЛР на територията на област Смолян за учебната 2016/2017 г.

Списък на училища, детски градини и ЦПЛР на територията на област Смолян

детски градини и ЦПЛР на територията на област Смолян Списък на училища
одобрен

Списък на училища и детски градини в област Смолян за учебната 2018/2019 година

Списък на училища и детски градини в област Смолян за учебната 2018/2019 година

одобрен

Списък на всички училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в област Смолян за учебната 2017/2018 год.

Списък на всички училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в област Смолян за учебната 2017/2018 год.

одобрен

Списък на всички средни училища в област Смолян за учебната 2017/2018 год.

Списък на всички средни училища в област Смолян за учебната 2017/2018 год.

одобрен

Регистър на закритите и преобразувани училища в област Смолян

Регистър на закритите и преобразувани училища в област Смолян

средно образование
одобрен

Регистър на закритите и преобразувани училища в област Смолян

Регистър на закритите и преобразувани училища в област Смолян