6 намерени резултата

одобрен

СПИСЪК НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ в гр. СОФИЯ

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ в гр. СОФИЯ към 09.10.2018 г.

лечебни заведения
одобрен

СПИСЪК НА ЛЕКАРИТЕ И ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ОТ РЕГИСТЪР ПО НАРЕДБА №5

Регистърът важи за населени места, в които няма разкрита аптека. За територията на област София-град няма заведен регистър.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Регионален регистър на обектите с обществено предназначение, актуален към 25.02.2019 г. (xls)

Регионален регистър
одобрен

РЕГИСТЪР НА НАРЕДБА №5 НА ИЗДАДЕНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Регистърът важи за населени места, в които няма разкрита аптека. За територията на област София-град няма заведен регистър.