5 намерени резултати

одобрен
одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение

Регистърът съдържа данни за нехранителните обекти с обществено предназначение, транспортните средства за обществен превоз и транспортните средства със специално предназначение, регистрирани в област Стара Загора.

одобрен

Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи

Съгласно чл. 171 от Закона за здравето и Наредба № 7 от 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

одобрен
одобрен

Регистър на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Регистърът е изготвен и се поддържа, съгласно Наредба № 5 от 6 юли 2011 г., обн. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г.