26 намерени резултата

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на Община Средец

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на Община Средец

детски градини и обслужващи звена
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджети на община Средец

Списък на второстепенните разпоредители с бюджети

второстепенни разпоредители
одобрен

Регистър на язовири на територията на Община Средец

Регистър на язовири на територията на Община СредецРегистър на язовири на територията на Община Средец

одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие в Община Средец

Регистър на търговските дружества с общинско участие в Община Средец

търговските дружества
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежи на Община Средец

Регистър на техническите паспорти на строежи

Регистър на заверените технически паспорти на сгради
одобрен

Регистър на социални институти и услуги на територията на Община Средец

Регистър на социални институти и услуги на територията на Община Средец

Регистър на социални институти и услуги