29 намерени резултата

одобрен

Язовири-регистър

Язовири-регистър

Язовири-регистър
одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове

административни актове
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Второстепенните разпоредители с бюджет Община Стралджа

одобрен

Списък на бюджетните звена

Списък на бюджетните звена

звена