49 намерени резултати

одобрен

Удостоверения за търпимост след 01.01.2009 г.

Удостоверение за търпимост в община Струмяни издадени след 01.01.2009 г.

удостоверение за търпимост
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на детските градини и училища на територията на община Струмяни

одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове от Кмета на община Струмяни. Списъкът на адрес http://strumyani.org/webreg/Registers/ZAPKMET се актуализира ежедневно

административен акт общи административни актове
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в община Струмяни

Второстепенни рабпоредители с бюджетни кредити
одобрен

Регистър по приватизация в община Струмяни

В община Струмяни няма приватизирани общински обекти или предприятия и затова няма и Регистър по приватизация