38 намерени резултата

одобрен

СПИСЪК НА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

СПИСЪК НА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

Сухиндол
одобрен
одобрен
одобрен

РЕГИСТЪР ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕГИСТЪР ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ

одобрен

РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИТЕ

Регистър на язовирите общинска собственост на територията на община Сухиндол

Сухиндол
одобрен