67 намерени резултата

одобрен

Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни, Приложение № 1.1 към т. 1, 2, 5 и 6

Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни, Приложение № 1.1 към т. 1, 2, 5 и 6

одобрен

Списък с набори от данни по области, които да се публикуват на Портала за отворени данни, Приложение № 1.1 към т. 1, 2, 5 и 6

Списък с набори от данни по области, които да се публикуват на Портала за отворени данни, Приложение № 1.1 към т. 1, 2, 5 и 6

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в Община Търговище

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в Община Търговище

одобрен

Списък на издадените общи административни актове от Общински съвет Търговище

Списък на издадените общи административни актове от Общински съвет Търговище

самоуправление