11 намерени резултата

одобрен

регистър на язовирите/Община Тополовград

регистър на язовирите/Община Тополовград,актуален към 12.09.2017 г.

одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците /Община Тополовград

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост,актуален към 12.09.2017

одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства в община Тополовград.

Регистър на пчелини и пчелни семейства в община Тополовград.

Регистър на пчелини и пчелни семейства в община Тополовград.
одобрен

регистър на концесии/язовири Община Тополовград

регистър на завършени концесии ,актуални към 12.09.2017 година/Община Тополовград