38 намерени резултата

одобрен

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА

училища и детски градини
одобрен
одобрен

Регистър общинска собственост в община Враца към 30.09.2017 г.

Регистър общинска собственост в община Враца към 30.09.2017 г.

общинска собственност
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите в община Враца

Регистър на техническите паспорти на строежите в община Враца

одобрен

РЕГИСТЪР НА СУБСИДИИ и КОМПЕНСАЦИИ в община Враца

СПРАВКА за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2018 година 

одобрен

Регистър на спортните клубове от Враца

Регистър на спортните клубове от Враца

спортни клубове