56 намерени резултата

одобрен

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА

училища и детски градини
одобрен

СПИСЪК НА РЕГИСТРИРАНИ ДОМАШНИ КУЧЕТА в Община Враца КЪМ 21.02.2019год.

СПИСЪК НА РЕГИСТРИРАНИ ДОМАШНИ КУЧЕТА, КЪМ 21.02.2019год.

одобрен

Регистър-дарения в Община Враца

Регистър-дарения в Община Враца

одобрен

Регистър общинска собственост в община Враца към 30.09.2017 г.

Регистър общинска собственост в община Враца към 30.09.2017 г.

общинска собственност
одобрен

Регистър общинска собственост в Община Враца 2016 г.

Регистър общинска собственост в Община Враца актуален към 26.10.2016 г.

общинска собственост
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите в община Враца

Регистър на техническите паспорти на строежите в община Враца