31 намерени резултата

одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове

общи административни актове
одобрен

С П И С Ъ К НА РАЗПОРЕДИТЕЛИТЕ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

С П И С Ъ К
НА РАЗПОРЕДИТЕЛИТЕ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

одобрен

Регистър спортни клубове

Регистър спортни клубове

Регистър спортни клубове
одобрен

Регистър сдружения на собствениците

Регистър сдружения на собствениците

Регистър сдружения на собствениците
одобрен

Регистър ННРВ

Регистър ННРВ

Регистър ННРВ
одобрен

Регистър на читалищата

Регистър на читалищата