3 намерени резултата

одобрен
одобрен

Регистър на преписките за промяна на предназначението на горски територии - РДГ - Смолян

Регистър на преписките за промяна на предназначението на горски територии

одобрен

Регистър на одобрените горскостопански програми и планове на Територията на РДГ - Смолян

Регистър на одобрените горскостопански програми и планове на Територията на РДГ - Смолян