7 намерени резултата

одобрен

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

СПИСЪК НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТ ХАСКОВО

област Хасково обслужващи звена
одобрен

РУО-Хасково списък на училища за област Хасково

Списък на училища - област Хасково

област Хасково училища
одобрен

РУО-Хасково списък на детски градини за област Хасково

Списък на детски градини - област Хасково

детски градини област Хасково
одобрен

РУО-Хасково - Реализиран държавен план-прием за учебната 2018-2019 г.

Реализиран държавен прием в VIII клас за учебната 2018/2019 година в паралелките за професионална подготовка в професионалните и профилираните гимназии, в средните и обединените училища, паралелките за профилирана подготовка в професионалните и профилираните гимназии, в средните и обединените училища на територията на област Хасково

одобрен

РУО-Хасково - Реализиран държавен план-прием за учебната 2016-2017 г.

Реализиран държавен план-прием за учебната 2016-2017 г. в VІІІ клас в профилирани гимназии, в профилирани паралелки за обучение с интензивно изучаване на чужд език в средни общообразователни училища и в професионални гимназии.

одобрен

РУО-Хасково - план-прием за учебната 2018-2019 г.

РУО-Хасково - план-прием за учебната 2018-2019 г.