53 намерени резултата

одобрен

Търговски дружества-Община Златарица

Търговски дружества, в които Община Златарица има дялове или акции през 2017г.

икономика
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на община Златарица

средно образование
одобрен

Списък на разпределените пасища, мери и ливади

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

земи общинска собственост
одобрен

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

СПИСЪК
НА ПЛАНИРАНИ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
одобрен

Списък на издадените общи административни актове

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

административни актове
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Второстепенни разпоредители с бюджет

бюджет