7 намерени резултата

одобрен

Списък на лицата,придобили квалификация по чл.21,ал.1 от ЗЕВИ

http://www.seea.government.bg/bg/spisaci/2-uncategorised/9365-2-5-spisaci
Монтажници на съоръжения за биомаса,слънчеви топлинни инсталации,термопомпи и повърхностни геотермални системи

одобрен

Списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ

Поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестяванияза 2018 г.Приет с Протоколно решение на Министерски съвет № 27 от 11 юли 2018 г