18 намерени резултата

одобрен

списък на второстепенните разпоредители

списък на второстепенните разпоредители с бюджет при Община Каспичан.

бюджет второстепенни
одобрен

РЕГИСТЪР НКЦ

РЕГИСТЪР Недвижими Културни Ценности

културни ценности
одобрен

РЕГИСТЪР НА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

РЕГИСТЪР НА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

детски градини обслужващи звена училища
одобрен

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ В ОБЩИНА КАСПИЧАН

търговски обекти