7 намерени резултата

одобрен

Удостоверения, издадени на лица в ядрени централи - ръководен пресонал - действащи

Удостоверения, издадени на лица в ядрени централи - ръководен пресонал - действащи

удостоверения
одобрен

Удостоверения, издадени на лица в ядрени централи - действащи

Удостоверения, издадени на лица в ядрени централи - действащи

удостоверения
одобрен

Издадени разрешения за ядрени съоръжения

Издадени разрешения за ядрени съоръжения

издадени разрешения
одобрен

Издадени разрешения за дейности с ИЙЛ

Издадени разрешения за дейности с ИЙЛ

издадени разрешения
одобрен

Издадени лицензии за извършване на специализирано обучение

Издадени лицензии за извършване на специализирано обучение

лицензи
одобрен

Издадени лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения

Издадени лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения

лицензи